شماره‌ی ثبت351/2
نام سنداصول حسابداري يك- ج.2
مؤلفدكتر حسن همتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1390 2
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-160-0
رده‌بندی کنگرهhf5655/ف2ه78 1389
رده‌بندی دیوئی657/046076
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت77000