شماره‌ی ثبت31/3
نام سندحسابداري ميانه يك- ج.3
مؤلفدكتر حسن همتي
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشرترمه
سال انتشار1383 ا
وضعیت ظاهری
شابک964-7893-47-7
رده‌بندی کنگرهhf5654/ف3 ه9
رده‌بندی دیوئی457/032
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت