شماره‌ی ثبت101516
نام سندالكترونيك مدار طراحي كاربرد ن.2
مؤلففلويد
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 گيل
قیـمت