شماره‌ی ثبت101514
نام سندسيستمهاي مخابراتي
مؤلفبروس كارسون
مترجممحمود دياني
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ل00
قیـمت