شماره‌ی ثبت101512
نام سنداقتصاد خرد وكلان كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.2
مؤلفحسين امير رحيمي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت