شماره‌ی ثبت101510
نام سندزبان تخصصي كامپيوتر كنكور كارشناسي مدرسان ن.2
مؤلفبابك كاظم ارگي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت