شماره‌ی ثبت101508
نام سندسيستمهاي عامل كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.2
مؤلفمحمد نيك روان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر00 گيل
قیـمت