شماره‌ی ثبت101506
نام سندذخيره و بازيابي اطلاعات كنكور كارشناسي مدرسان ن.2
مؤلفمحمدرضا نامي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر00 گيل
قیـمت