شماره‌ی ثبت101502
نام سندذخيره وبازيابي اطلاعات
مؤلفمحمد تقي روحاني
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-خ00
قیـمت