شماره‌ی ثبت101496
نام سندرياضيات 1و2 كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.2
مؤلفحسين نامي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر00 گيل
قیـمت