شماره‌ی ثبت101493
نام سندطراحي اجزاي ماشين كنكور ارشد مدرسان ن.1
مؤلفمهرداد خليلي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت