شماره‌ی ثبت101492
نام سندساختمان داده ها كنكور ارشد مدرسان ن.2
مؤلفبهروز تبريزيان
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت