شماره‌ی ثبت101488
نام سنداصول طراحي پياده سازي سيستم عامل مدرسان ن.2
مؤلفمحمد رضا نامي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت