شماره‌ی ثبت101485
نام سنداقتصاد كلان كنكور ارشد مدرسان ن.1
مؤلفاحمدي - امير رحيمي - محمدزاده
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت