شماره‌ی ثبت101476
نام سندويژوال بيسيك
مؤلفجعفر نژاد قمي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-گ00
قیـمت