شماره‌ی ثبت101475
نام سندماشينهاي الكتريكي كنكور ارشد مدرسان ن.2
مؤلفرضا پژمانفر
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت