شماره‌ی ثبت101472
نام سندالكترومغناطيس كنكور ارشد مدرسان ن.1
مؤلفعباس شفيعي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت