شماره‌ی ثبت101471
نام سندسيستمهاي كنترل خطي كنكور ارشد مدرسان ن.2
مؤلفهومن سجاديان
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت