شماره‌ی ثبت101468
نام سندزبان عمومي كنكور ارشد مدرسان ن.1
مؤلفمهرداد جواد زاده
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت