شماره‌ی ثبت101466
نام سندرياضيات عمومي1 كنكور ارشد مدرسان ن.1
مؤلفحسين نامي - عشقي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0 گيل
قیـمت