شماره‌ی ثبت101465
نام سندICDL گواهينامه بين المللي كاربري كامپيوتر پايگاه
مؤلفجعفرنژاد قمي - عباس نژاد
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ00
قیـمت