شماره‌ی ثبت101460
نام سندمهندسي تأسيسات الكتريك
مؤلفحسن كلهر
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00
قیـمت