شماره‌ی ثبت101457
نام سندمدار منطقي ن.2
مؤلفحميد رضا مقسمي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح00
قیـمت