شماره‌ی ثبت101453
نام سندمحاسبات فني در مهندسي آب و فاضلاب ن.2
مؤلفخاني - مختاري آذر - مهرباني
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش0
قیـمت