شماره‌ی ثبت101451
نام سندكنكور كارشناسي ابزار دقيق
مؤلفققاسم نيا- كامراني راد
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش0
قیـمت