شماره‌ی ثبت101450
نام سنديوگا
مؤلفجيمز هويت
مترجماميد اقتداري
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتق0
قیـمت