شماره‌ی ثبت101433
نام سندميكروكنترلر 8051 ن.1
مؤلفجابر الوندي
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتل0 تازه
قیـمت