شماره‌ی ثبت101427
نام سندكنكور محاسبات عددي ارشد كامپيوتر سپاهان
مؤلفمنصوري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 تازه
قیـمت