شماره‌ی ثبت101426
نام سندكنكور پايگاه داده ها ارشد كامپيوتر سپاهان
مؤلفياسر منصوري
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 تازه
قیـمت