شماره‌ی ثبت101423
نام سندكنكور زبانهاي برنامه نويسي اترشد كامپيوتر سپاهان
مؤلفحسن خاني
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 تازه
قیـمت