شماره‌ی ثبت101417
نام سندكنكور ساختمان گسسته ارشد كامپيوتر سپاهان
مؤلفاعظمي- حبيبي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث0 تازه
قیـمت