شماره‌ی ثبت101410
نام سندكنكور طرح ريزي واحدهاي صنعتي ارشد صنايع سپاهان ن.1
مؤلفمصافي نيا
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 تازه
قیـمت