شماره‌ی ثبت101398
نام سندمتمم اصول و مباني تكنيك پالس
مؤلفمسعود سعادت خواه
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت