شماره‌ی ثبت101393
نام سندتشريح كامل مسائل مدارهاي مخابرتي تجزيه تحليل
مؤلفكلارك هس
مترجمگلپرور روزبهاني
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت