شماره‌ی ثبت101389
نام سندمباني بررسي سيستمهاي قدرت 1 ن.1
مؤلفموسوي قلعه نوري
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ب00
قیـمت