شماره‌ی ثبت101388
نام سندتشريح مسائل سيستمهاي مخابرتي GSS ن.2
مؤلفجان پراكيس- مسعود صالحي
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت