شماره‌ی ثبت101383
نام سندمهندسي سيستمهاي مخابراتي ن.1
مؤلفجان جي.پراكيس- مسعود صالحي
مترجمكريميان- محمد وند
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت