شماره‌ی ثبت101381
نام سندمباني سيستمهاي مخابراتي ن.2
مؤلفجان جي. پراكيس-صالحي
مترجمدنگ كو
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت