شماره‌ی ثبت101379
نام سندبرنامه نويسي به زبان پاسكال
مؤلفعين ا... جعفر نژاد
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-خ00
قیـمت