شماره‌ی ثبت101376
نام سندسيستم هاي مخابراتي ن.1
مؤلفآ.ب . كارلسون
مترجماسكوئيلر
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت