شماره‌ی ثبت101375
نام سندسيستم هاي مخابرات الكترونيكي ن.2
مؤلفجرج كندي
مترجمكاشاني - صفوي
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب0 تازه
قیـمت