شماره‌ی ثبت101373
نام سندكنكور زبان عمومي و تخصصي ارشد سپاهان
مؤلفاباذر خرمي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت