شماره‌ی ثبت101372
نام سندكنكور بررسي سيستمهاي قدرت ارشد سپاهان
مؤلفحامد هاشمي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت