شماره‌ی ثبت101371
نام سندكنكور ماشينهاي الكتريكي ارشد سپاهان
مؤلفمرديها- زينالي- قائدي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت