شماره‌ی ثبت101370
نام سندكنكور سستمهاي كنترل خطي ارشد سپاهان
مؤلفمحمد حسن منصوري
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت