شماره‌ی ثبت101369
نام سندكنكور تجزيه وتحليل سيستمها ارشد سپاهان
مؤلفاباذر خرمي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت