شماره‌ی ثبت101368
نام سندكنكور مدارهاي الكتريكي ارشد سپاهان
مؤلفوحيد فراهاني
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0 تازه
قیـمت