شماره‌ی ثبت101362
نام سندمباني و اصول مقدماتي الكتريسيته ن.1
مؤلفغلامعلي سرابي
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00 تازه
قیـمت