شماره‌ی ثبت101357
نام سندالكترومغناطيس مهندسي ن.2
مؤلفويليام اچ.هيت- جان اي. بوك
مترجمتقوي- قهرمان
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتچ00
قیـمت