شماره‌ی ثبت101355
نام سندتشريح مسائل ماشينهاي الكتريكي ن.2
مؤلففيتزجرالد - كينگسلي - اومانز
مترجمحميد و مجيد كريميان
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتك0 تازه
قیـمت